Duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is gericht op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat duurzaam of maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt telkens een afweging tussen de verschillende ecologische effecten enerzijds en economische effecten anderzijds. Hierbij wordt ook gelet op de gevolgen die deze beslissingen hebben op direct belanghebbenden. Dit zijn niet alleen de directieleden, maar ook bijvoorbeeld ook mensen die in de nabije omgeving wonen, mensen die het eindproduct kopen en natuurlijk de medewerkers.

Het “triple-P” principe

Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die zicht inzetten voor duurzaam ondernemen en met hun bedrijfsvoering rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Hierbij wordt voldaan aan het zogenaamde “triple-P” principe (People, Profit, Planet).

MVO wint aan populariteit

Meer en meer bedrijven maken werk van MVO. Dat geldt niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf maar ook voor de grote bedrijven, zoals Philips en C&A. Dat is de conclusie van MVO Nederland in haar nieuwste rapport. MVO wil bedrijven inspireren, verbinden en versterken op het gebied van MVO, en zodoende tot een duurzame en sociale economie te komen. Met name nieuwe technologie zorgt voor een flinke versnelling om dat doel te bereiken.

Waar kan ik meer informatie vinden over duurzaam ondernemen?

Op de website van de Rijksoverheid kunt u veel informatie vinden over duurzaam ondernemen. Hier vindt u naast algemene informatie bijvoorbeeld ook welke voordelen er aan verbonden zijn. Verder is het internet een grote bron voor informatie over duurzaam ondernemen en zijn er diverse blogs specifiek op dit onderwerp gericht.

Advertenties